NEUROLOGJIA DHE NEUROKIRURGJIA

NEUROLOGJIA DHE NEUROKIRURGJIA

Departamentet e Neurologjisë dhe Neurokirurgjisë pranë Grupit të Kujdesit Shëndetësor ACIBADEM trajtojnë çrregullimet më komplekse me një qasje multidisiplinare. Si departamenti i neurologjisë ashtu edhe ai i neurokirurgjisë me programet për të rriturit dhe me ato për fëmijë, bashkëpunojnë ngushtë me departamentet e tjera të pediatrisë, radiologjisë dhe onkologjisë për t’i ofruar një kujdes të plotë pacientëve tanë.

Neurokirurgët dhe neurologët e Acıbadem-it kanë përvojë në vlerësimin dhe trajtimin e çrregullimeve komplekse neurologjike dhe ofrojnë trajtimin më të fundit. Neurokirurgët e Acıbadem-it përdorin teknologjinë më të fundit në dispozicion në neurokirurgji.

Sëmundjet dhe kushtet

Në Spitalet ACIBADEM mund të kryhen të gjitha llojet e operacioneve neurokirurgjike.

Të rriturit

 • Truri
 • Tumoret e trurit (beninje dhe malinje)
 • Tumoret e bazës së kafkës
 • Sëmundjet vaskulare (hemorragjitë në tru, aneurizma cerebrale, keq-formimet arteriovenoze, keq-formimet kavernoze dhe goditja në tru)
 • Hidrocefalia (akumulimi i lëngut në tru)
 • Traumat
 • Keq-formimet e lindura
 • Infeksionet
 • Neurokirurgjia funksionale (Kirurgji për çrregullimet e lëvizjes, kirurgji e dhimbjes)
 • Radiokirurgjia me Gamma Knife
 • Shtylla kurrizore
 • Kirurgjia për hernie diskale
  • të qafës
  • torakale
  • të mesit
  • Çrregullimet e shtyllës kurrizore degjenerative dhe të lidhura me moshën
 • Kirurgji komplekse të shtyllës kurrizore, përfshirë instrumentet
 • Tumoret e palcës kurrizore dhe kockore
 • Keqformimet vaskulare (keqformime arteriovenoze të shtyllës kurrizore)
 • Traumat
 • Infeksionet
 • Sistemi nervor periferik
 • Sindroma e shtypjes së nervit
 • Dëmtimet nervore
 • Tek fëmijët
 • Anomalitë e lindura cerebrale
 • Hidrocefalia (akumulimi i lëngut në tru)
 • Craniosinostosis (mbyllja e parakohshme e suturave ndërmjet kockave të kafkës)
 • Kistet Arachnoide (kiste të trurit)
 • Anomalitë e kryqëzimit kraniovertebral
 • Disrafizmi i shtyllës kurrizore (Sindromi i tensionit të kordonit, anomalitë e kordonit të ndarë)

Kirurgjia në bazën e kafkës

Lezionet e bazës së kafkës përbëjnë një grup lezionesh tumorale dhe vaskulare të vendosura në bazën e trurit, në një zonë delikate dhe të ndërlikuar nga ana anatomike. Trajtimi i këtyre lezioneve paraqet vështirësi të mëdha për mjekët, pasi është e nevojshme të sigurohet lehtësim nga problemet që lidhen me tumorin, duke ruajtur dhe mbrojtur njëkohësisht anatominë dhe funksionin normal. Prandaj nevojiten aftësi të përparuara kirurgjikale, mjeshtëri dhe teknikë e lartë.

Në spitalet e Grupit të Kujdesit Shëndetësor ACIBADEM kryhen rregullisht ndërhyrje për të gjitha patologjitë e bazës së kafkës, duke përfshirë tumoret, të tilla si meningioma, kordoma, schwanoma si dhe keqformimet vaskulare të bazës së kafkës, si aneurizmat dhe keqformimet arteriorvenoze dhe kavernoze. Acıbadem disponon teknologjitë më inovative të tilla si MRI 3T intraoperatore dhe radiokirurgjia me Gamma Knife, të cilat bëjnë që këto trajtime të jenë më të sigurta se kurrë. Departamenti ynë i neurokirurgjisë është një ndër qendrat kryesore në botë, me anëtarë dhe udhëheqës në organizata ndërkombëtare. Gjithashtu ka pjesëmarrje dhe organizon takime ndërkombëtare.

Departamenti i Neurokirurgjisë për të Rritur dhe Departamenti i Neurokirurgjisë për Fëmijë pranë ACIBADEM, kryen të gjitha llojet e ndërhyrjeve kirurgjikale të disponueshme për operacionin e epilepsisë. Megjithëse trajtimi kryesor i epilepsisë është mjekësor, në rreth 20-30% të rasteve pacientët nuk i përgjigjen trajtimit me ilaçe. Në pacientë të tillë, një alternative është operacioni. Të tre metodat e operacionit për epilepsinë (kirurgjia rezektive, operacioni i shkëputjes dhe stimulimi i nervit vagal) kryhen me sukses pranë Grupit të Kujdesit Shëndetësor ACIBADEM.

Si diagnostikohet epilepsia?

 1. Epilepsia është një diagnozë krejtësisht klinike. Një diagnozë e saktë mund të bëhet pas marrjes së një historie të hollësishme të pacientit, ose pas vëzhgimit të një krize.
 2. EEG (elektroensefalografia), MR (rezonanca magnetike) e trurit, PET skaner, SPECT, dhe vlerësimi neuropsikologjik janë metoda që ndihmojnë në diagnostikimin e epilepsisë.

Si trajtohet epilepsia?

1) Trajtimi me ilaçe

Pacienti fillon trajtimin me ilaçe menjëherë pasi të jetë vendosur diagnoza e epilepsisë. Vendimi për llojin e ilaçeve që duhet të përdoret merret duke pasur parasysh llojet e konvulsioneve, kategorinë e epilepsisë dhe të dhënat e EEG-së dhe MR-së. Efektet anësore që vërehen më shpesh janë rrjepje e lëkurës, rritje e funksioneve të mëlçisë dhe presion në palcën kurrizore. Të afërmit e pacientit informohen dhe paralajmërohen për këto efekte anësore. Disa ilaçe kërkojnë që funksionet e mëlçisë dhe analizat e gjakut të pacientit të monitorohet në intervale të caktuar. Edhe pse ndryshon te çdo pacient, mjekimi duhet të vazhdojë të përdoret për të paktën dy vjet. Në fund të këtij afati, ai mund të ndërpritet nën mbikëqyrjen e mjekut.

2) Trajtimi kirurgjikal

Trajtimi përmes operacionit mund të jetë i mundur për pacientët që nuk reagojnë ndaj trajtimit me ilaçe (epilepsi e qëndrueshme). Shumica e këtyre pacientëve kanë MR anormale. Këta pacientë i nënshtrohen metodave të tilla si rezeksioni fokal (heqja e zonës së problemit), kallozotomia e korpusit (shkëputja e hemisferave cerebrale), hemisferektomia (shkëputja e një hemisferë të vetme të trurit nga tjetra, në rastet kur vetëm një anë e trurit është e dëmtuar), dhe bateritë (stimulimi nervor i nervit vagus).

×