Mbjellja e flokëve

Mbjellja e flokëve

Çfarë është transplantimi i flokëve?

Transplantimi i flokëve është veprimi i transplantimit me ndërhyrjen e duhur të gjëndrave të flokëve të marra nga zona e pasme e kokës, ku flokët janë të dendur, në pjesët e kokës, ku flokët janë të pakta.

Metodat e transplantimit të flokëve

FUE është një metodë e cila u zhvillua pasi metoda FUT kishte humbur vlefshmërinë e saj. Me metodën FUE të nxjerrjes së flokëve, gjëndrat e flokëve merren nga zona midis veshëve e dhuruesit me ndihmën e një mikro motori ose të një gjilpëre nxjerrëse të vogël (0.5 – 0.9 mm), të zhvilluar posaçërisht.

Kjo metodë u zhvillua shpejt; kështu që, edhe pse është më e re se FUT, ajo u bë më e njohur në një kohë të shkurtër. Faktori më i rëndësishëm preferencial për metodën standarde FUE është që mjetet kirurgjikale janë shumë të zhvilluara, gjë që mundëson metoda të shpejta dhe jo-invazive për nxjerrjen e gjëndrave të flokëve.

Sot, mikro-motorët, të përdorur manualisht ose elektronikisht, kanë zënë vendin e gjilpërave me përdorim manual. Këto pajisje lejojnë nxjerrjen pa probleme të gjëndrave të flokëve. Koha e operacionit është ulur nga 2 ditë në vetëm 3-4 orë dhe ofrohet lehtësi e shkëlqyeshme për pacientët. FUE (Nxjerrja e njësisë folikulare) është një metodë e transplantimit të flokëve e cila përdoret gjerësisht për shkak të avantazheve të saj. FUE (Nxjerrja e njësisë folikulare) është metoda e parë që të vjen në mendje në fushën e transplantimit të flokëve.

Kjo ka një arsye të pamohueshme: transplantimi i flokëve me FUE është një operacion pa dhimbje, pas të cilit pacienti mund të kthehet në jetën normale në një kohë të shkurtër. Kjo metodë nuk përfshin asnjë prerje apo qepje. Asnjë plagë e dukshme e përhershme nuk do të shihet në zonën e dhuruesit prej nga ku nxirren gjëndrat e flokëve. Gjithashtu me këtë metodë është e mundur të transplantohen edhe qimet e trupit.

Transplantimi i mbështetur nga PRP

Çfarë është PRP (Plazma e pasur me trombocite)?

PRP përdoret për shërimin e shpejtë të plagëve dhe për të mbështetur rritjen e shpejtë të flokëve. Trajtimi me PRP ndihmon në rivitalizimin e gjëndrave të dobëta të flokëve që janë të rrezikuara nga humbja. Tek pacientët në të cilët është aplikuar një trajtim me PRP, është vërejtur se humbja e flokëve është relativisht më e pakët dhe flokët rriten më të fortë në zonën e operacionit. Në operacionin e transplantimit të flokëve, plagët e pacientëve që kishin më parë mbështetje me PRP shërohen më shpejt. Pas operacionit, tek zona në të cilën transplantohen flokët pikat e kuqe dhe zonat e gërvishtura zhduken shpejt dhe kapaciteti i rritjes së flokëve rritet.

PRP ka shumë trombocite të përfituara nga gjaku i pacientit. Përpara procedurës nga pacienti merret gjaku dhe më pas përftohet PRP-ja. Kur përdoret gjaku i vetë pacientit nuk ka nevojë për matjen e përgjigjes imunitare. Gjithashtu, PRP-ja nuk shkakton ndonjë reaksion alergjik.

Si përfitohet lëngu i PRP?

  1. Si në të gjithë laboratorët e gjakut, për trajtimin me PRP nga pacienti merret 10 cc gjak.
  2. Gjaku i marrë, me anë të një tubi steril, transferohet në një pajisje të veçantë me qëllim marrjen e një pjese të gjakut të pasur me trombocite.
  3. Qelizat e gjakut rrotullohen në një centrifugë dhe qelizat e gjakut të pasura me trombocite dendësohen.

Me këtë procedurë, shkalla e trombociteve në PRP mund të rritet 4-8 herë. Studimet kanë treguar se faktori i rritjes të gjëndrave të flokëve varet nga trombocitet.

Si aplikohet lëngu i PRP?

Së pari, aplikohet anestezia. Më pas lëngu i PRP injektohet në rrënjët e flokëve. Procesi i injektimit është pa dhimbje dhe kërkon një kohë të shkurtër (2-3 minuta). Më pas pacientët mund të kthehen në jetën e tyre të përditshme normale dhe pas kësaj procedure nuk do të kenë ënjtje ose mavijosje.

Kush mund të përfitojë nga lëngu i PRP?

Personat që kanë humbje flokësh sezonale ose gjenetike ose njerëzit me flokë të hollë dhe të dobët mund të mjekohen me PRP.

PRP-ja në transplantimin e flokëve

PRP-ja ka tre role në transplantimin e flokëve:

  1. Rigjallërimin e gjëndrave të flokëve pas procedurës së transplantimit të flokëve (FUE me mbështetje PRP)
  2. Mundësimin e rritjes së shpejtë të flokëve pas transplantimit të flokëve
  3. Mundëson rritjen dhe stimulimin e gjëndrave të flokëve të transplantuar.

Para transferimit të flokëve nga zona nga e cila merren gjëndrat e flokëve në zonën e marrësit nevojitet pak kohë. Ky proces është i rëndësishëm për gjëndrat e flokëve.

Folikulat e ekstraktuar të flokëve ruhen në dhoma thithjeje të përgatitura posaçërisht për këtë qëllim.

Në një metodë të re, PRP-ja shtohet në enë ose gjëndrat shumohen direkt me një solucion me PRP e cila tregon efektin e saj pozitiv shumë shpejt. Injeksioni i lëngut PRP kontribuon në jetën e gjëndrave të flokëve, ndihmon në shërimin e shpejtë të plagëve dhe ndihmon rritjen e gjëndrave të flokëve duke i stimuluar ato.

A ka ndonjë efekt anësor PRP-ja?

Lëngu i PRP përmban gjakun e vetë pacientit. Nuk ka ndonjë reaksion alergjik ose rrezik nga infeksioni. Në parim është e ngjashme me dhurimin e gjakut tuaj. Efekti i trajtimit me PRP mund të jetë i ndryshëm për secilin marrës. Trajtimi me PRP ka një efekt shtesë. Rezultatet e trajtimit do të shihen me kohën pas trajtimit. Ky trajtim mbështet vetëm shërimin fizik.

×
Search