Kirurgjia E Kraharorit (Kirurgjia Torakale)

Kirurgjia E Kraharorit (Kirurgjia Torakale)

Departamenti i Kirurgjisë Torakale pranë Grupit të Kujdesit Shëndetësor ACIBADEM ofron një kujdes të plotë për pacientët e rritur dhe pediatrikë nga e gjithë bota, me teknikat diagnostikuese dhe metodat e trajtimit më të fundit.

Departamenti i Kirurgjisë Torakale është i përkushtuar për të ofruar një gamë të gjerë shërbimesh kirurgjikale për diagnostikimin dhe trajtimin e problemeve komplekse të kraharorit, përfshirë mushkëritë dhe ezofagun. Kirurgët torakalë të ACIBADEM-it përqafojnë një qasje multidisiplinare, duke bashkëpunuar me specialistë të onkologjisë dhe radiologjisë.

Disa nga procedurat/operacionet që kryhen më shpesh në spitalet tona përfshijnë:

 1. MUSHKËRITË: Operacione që përfshijnë heqjen, rindërtimin, riparimin dhe biopsinë e mushkërive.
 2. MURIN E KRAHARORIT: Operacionet që përfshijnë murin e kraharorit, duke përfshirë heqjen dhe rindërtimin për neoplazmat, torakoplastikën dhe riparimin e pectus excavatum dhe pectus carinatum dhe deformimeve të tjera të murit të kraharorit, si dhe menaxhimin e paqëndrueshmërisë traumatike të murit të kraharorit.
 3. RRUGËT E FRYMËMARRJES: Operacionet që përfshijnë heqjen, rindërtimin dhe riparimin e trakesë dhe bronkeve për neoplazmat, ngushtimet dhe traumat. Operacionet e nevojshme për kontrollimin e rrugëve të frymëmarrjes, përfshirë trakeostominë, intubimin e trakesë dhe procedurat endoluminale.
 4. DIAFRAGMA: Operacionet që përfshijnë heqjen, rindërtimin dhe riparimin e diafragmës.
 5. MEDIASTINUMIN: Operacionet në mediastinum, duke përfshirë biopsinë dhe heqjen e neoplazmave, drenimin e infeksioneve, limfadenektominë mediastinale, mediastinotominë dhe mediastinoskopinë.
 6. PERIKARDI: Operacionet e perikardit që përfshijnë heqjen, rindërtimin dhe drenimin.
 7. ENDOSKOPIA: Procedurat endoskopike duke përdorur si endoskopin fleksibël edhe atë të ngurtë, si dhe instrumentet e pemës trakeobronkiale dhe të ezofagut.
 8. GJËNDRAT LIMFATIKE: Operacione për biopsi të gjëndrave limfatike të cervikales, mediastinale dhe aksilare.
 9. HIPERHIDROSIS: Operacione mbi nervat simpatik të kraharorit.
 10. TORAKSI I DALË: Operacione për të korrigjuar anomalitë kraharorit të dalë.
 11. PLEURA: Operacionet për menaxhimin e mesotheliomës pleurale, problemet e hapësirës pleurale, përfshirë torakocentezën, torakostominë me tub, shuntin për efuzionin pleural, menaxhimin e pneumotoraksit, pleuritektominë, dekortikimit, drenimit dhe heqjen e empiemës.
 12. EMFIZEMA: Operacionet për korrigjime funksionale dhe komplikacione të emfizemës.
 13. TRAUMA: Operacionet për dëmtime traumatike në kraharor ose në organet brenda kraharorit dhe pasojat e tyre.

Qasjet kirurgjikale të Departamentit të Kirurgjisë Torakale pranë ACIBADEM

Kirurgjia minimale invazive (TVS) për kancerin e mushkërive në fazën e hershme

Trajtimi i kancerit të mushkërive në fazën e hershme të sëmundjes mund të jetë kurues. Trajtimi më i përshtatshëm për kancerin e mushkërive merret pas një investigimi të gjerë për pacientin nga një këshill i cili përbëhet nga mjekë me përvojë si onkolog mjekësor, radio-onkolog, pneumolog, kirurg torakal, radiolog, patolog dhe specialist i mjekësisë nukleare. Kur investigimet parashikojnë se operacioni do të shërojë sëmundjen, operacioni kryhet nga kirurgët që kanë përvojë me kancerin në mushkëri. Në Departamentin e Kirurgjisë Torakale pranë Grupit të Kujdesit Shëndetësor ACIBADEM, për trajtimin e kancerit të mushkërive në fazën e hershme përdoret “Kirurgjia torakale e asistuar me video (TVS)” e cila kryhet me metodën minimalisht invazive.

Qasja e VATS në Kirurgjinë Torakale

VATS është një qasje kirurgjikale minimalisht invazive për të trajtuar tumoret e mushkërive në fazën e hershme duke përdorur mikro instrumente dhe tre prerje të vogla me gjatësi 2 ose 3 cm. Një video-kamerë e vogël futet përmes njërës prej prerjeve, për t’i mundësuar kirurgut torakal të shoh zgavrën e kraharorit. Heqja e gjëndrave të mushkërive dhe lobeve bëhet duke përdorur një qese, pa hapur gjoksin.

Përparësitë e kësaj procedure minimalish invazive përfshijnë:

 • Qëndrim më të shkurtër në spital
 • Më pak dhimbje pas operacionit
 • Më pak shenja të plagës
 • Kohë më të shpejtë rikuperimi

TRAJTIMI

TEKNOLOGJIA

ACIBADEM

×
Search