SHËNDETI I GJIRIT

SHËNDETI I GJIRIT

Cili është funksioni i gjirit?

Gjiri përbëhet nga gjëndrat e qumështit dhe nga kanalet që bartin qumështin e prodhuar nga gjëndrat deri tek thitha, dhe nga indi dhjamor dhe lidhës, i cili mbush zonën intersticiale. Secili gji gjendet para muskujve pektoralë, mbi brinjë. Thitha është qendra e zonës së errët të lëkurës, që quhet areola. Gjiri gjithashtu përmban kanale limfatike që transportojnë një lëng pa ngjyrë të quajtur limfë. Kanalet limfatike zgjerohen mbi gjëndra limfatike të vogla të rrumbullakëta. Grupet e gjëndrave limfatike që i përkasin gjirit gjenden kryesisht pranë gjirit, në sqetull, mbi kockën e qafës dhe afër sternumit. Gjëndrat limfatike pengojnë bakteret, qelizat kanceroze dhe përbërësit e tjerë të dëmshëm që gjenden në sistemin limfatik.

Pse Qendrat e Shëndetit të Gjirit pranë ACIBADEM?

Qasje multidisiplinare

Në departamentet e Kirurgjisë së Kancerit të Gjirit, Kirurgjisë Plastike, Radioterapisë, Kimioterapisë, pacientëve tanë u ofrohet mundësia e diagnozës multidisiplinare dhe e terapisë, nëpërmjet ekipit të specializuar dhe me përvojë në këto fusha si dhe me pajisjet e teknologjisë më të fundit.

Përveç këtyre, pacientëve me kancer të gjirit u kushtohet një kujdes gjithëpërfshirës multidisiplinor, duke përfshirë shërbimet mbështetëse si menaxhimi i sëmundjes së kancerit të gjirit, të ushqyerit dhe këshillimi gjenetik, programet e mbështetjes psiko-sociale dhe fizioterapinë.

Sfondi i teknologjisë së lartë

Në Qendrat tona të Shëndetit të Gjirit zbatohen programet e diagnostikimit të hershëm, të  terapisë dhe të ndjekjes me pajisjet e teknologjisë më të fundit (Mamografia 3 dimensionale me Tomosintezën, Ultrasonografia 4-dimensionale e gjirit, Biopsia e ndihmuar me vakum dhe Biopsia nën drejtimin e MR-së).

Zbulimi i hershëm, diagnozë e saktë

Në Qendrat e Shëndetit të Gjirit pranë ACIBADEM, mundësia e zbulimit të hershëm dhe diagnostikimit të saktë ofrohet me qasje gjithëpërfshirëse.

Ne krijojmë një diferencë përmes mamografisë me tomosintezë, ultrasonografisë 4-dimensionale, ekzaminimit klinik të gjirit si dhe me edukimin e pacientëve për vetë-ekzaminim dhe me shërbimet e skanimit të kancerit të gjirit. Gjithashtu, për gratë që kanë rrezik të lartë për të pasur kancer të gjirit, përmes ekzaminimit të rregullt dhe shërbimeve speciale të këshillimit, ofrohet mundësia për zbulim të hershëm të tij, duke minimizuar mundësinë e tyre për të pasur kancer në të ardhmen.

Specialistë në fushat e tyre, ekip me përvojë

Ekipi ynë i specializuar përbëhet nga kirurgë të gjirit, onkologë mjekësorë, kirurgë plastikë, radionkologë, radiologë, patologë dhe gjenetistë mjekësorë. Të gjithë janë specialistë me përvojë në fushat e tyre dhe ofrojnë një kujdes të plotë për pacientët në Qendrën e Shëndetit të Gjirit ACIBADEM. Gjithashtu për pacientët me kancer të gjirit sigurohen këshillime për të ushqyerit, për fizioterapinë, si dhe program gjithëpërfshirës në përkrahjen psikosociale.

Kirurgjia mbrojtëse e gjirit

Kirurgjia onkoplastike dhe teknikat moderne rindërtuese ofrohen nga specialistë të kirurgjisë së gjirit.

Sëmundjet e gjirit

Gjëndrat më të shpeshta në gji janë:

 • Kistet (me përmbajtje lëngu)
 • Fibroadenoma
 • Phyllodes

Lezione të tjera të ngurta (me përmbajtje të ngurta) beninje:

Shenjat radiale dhe lezione komplekse sklerozante, papilloma, lipoma, hamartoma, nekroza e dhjamit, leiomioma, tumoret e qelizave granulare etj.

 • Kistet në gji
 • Tumoret e fibroadenomës
 • Tumoret e phyllodes
 • Papillomat intraduktale
 • Sëmundjet inflamatore të gjirit (mastitet)

Zbulimi i hershëm i kancerit të gjirit

Faktori më i rëndësishëm në uljen e vdekjeve të shkaktuara nga kanceri i gjirit është roli aktiv i grave në diagnostikimin e hershëm të kancerit të gjirit. Përdoren tre metoda skanimi:

 • Vetë-ekzaminimi
 • Mamografia
 • Ekzaminimi klinik i gjirit nga një mjek

Testet e ekzaminimit imazherik

Metoda më e hershme e përcaktimit të kancerit të gjirit: Mamografia

Metoda më themelore është marrja e një imazhi duke përdorur rreze X me dozën më të vogël. Mund të krahasohet me një aparat fotografik me rreze X që merr imazhe të gjirit. Qëllimi i mamografisë është përcaktimi i kancerit të gjirit në fazat e hershme; sa më shpejt të përcaktohet kanceri i gjirit, aq më e suksesshme është terapia e tij. Ndër të gjitha metodat e ekzaminimit imazherik të kancerit të gjirit dhe të diagnostikimit, mamografia është më e hershmja. Sot, përdoren teknika të ndryshme të mamografisë, duke përfshirë metodën klasike dhe atë digjitale.

Mamografia digjitale

Mamografia digjitale është një metodë që po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme dhe e domosdoshme në ekzaminimin imazherik të gjirit. Dallimi nga mamografia klasike është se, sikurse në kamerat digjitale, imazhi ruhet në media digjitale nga një detektor. Ky ekzaminim imazherik u zhvillua posaçërisht për mamografitë nga radiologët e gjirit. Ai studiohet në ekrane të cilat mund të përpunojnë imazhin dhe gjithashtu mund të filmohet, nëse kjo kërkohet.

Ekzaminimi imazherik me teknologji të lartë 3-dimensionale: Tomosinteza

Tomosinteza, e cila mund të përkufizohet si mamografi 3-dimensionale është një nga mundësitë më të reja dhe më të rëndësishme të paraqitura nga teknologjia digjitale. Në të vërtetë tomosinteza është gjithashtu një pajisje digjitale e mamografisë. Pajisja dhe stili i imazheve janë shumë të ngjashme me atë të mamografisë.

Ultrasonografia

Ultrasonografia (US) është një metodë e ekzaminimit imazherik që siguron marrjen e imazhit nga valët e zërit.

Ultrasonografia 4 dimensionale

ABVS (Skaneri Automatik Vëllimor i Gjirit), zhvillimi më i ri teknologjik në ultrasonografinë e gjirit quhet gjithashtu ultrasonofrafi automatike e gjirit, ultrasonografi vëllimore e gjirit dhe ultrasonografi 4-dimensionale.

Ekzaminimi imazherik me Rezonancë Magnetike (MR)

Rezonanca magnetike MR mund të përshkruhet thjesht si “ekzaminimi imazherik teknik me valë të radio-frekuencës në një mjedis me fushë të fortë magnetike”. Me teknikën MR mund të përfitohen rezultate shumë të suksesshme duke përfshirë mungesën e rrezatimin, sidomos në ekzaminimin imazherik të indeve të buta.

Metodat e biopsisë

Biopsitë me gjilpërë

Kur përcaktohen masa të dyshimta në gji, për t’i diagnostikuar ato kërkohet kryerja e biopsisë me gjilpërë ose prerja e asaj zone me anë të kirurgjisë. Për rastet kur masat e dyshimta nuk përcaktohen nëpërmjet ekzaminimit me dorë aplikohet biopsia me gjilpërë, nën drejtimin e metodave të ekzaminimit imazherik, në klinikën e radiologjisë. Koha e përpunimit varet nga metodat e ndryshme dhe zgjat afërsisht 20-40 minuta.

Pas përpunimit, masat raportohen si beninje, të dyshimta (atipike) ose malinje.

Metodat e biopsisë që kryhen me gjilpërë

Biopsia me gjilpëra të imëta (FNAB)

Kjo metodë zakonisht kryhet nën drejtimin e US. Preferohet për pastrimin e gjirit nga kistet dhe për biopsinë e gjëndrave limfatike të sqetullës. Gjithashtu me këtë mënyrë, mund të kryhet biopsi e masave shumë të vogla ose e masave të lokalizuara thellë në gji.

Biopsia tru-cut (biopsi me gjilpëra prerëse)

Ky proces kryhet nga gjilpëra më të trasha (3-4 mm) dhe një pistoletë biopsie.

Biopsia me vakum

Biopsia me vakum është metoda më e avancuar ndër metodat e biopsisë së gjilpërës. Kjo metodë zakonisht përdoret për diagnostikimin e masave të cilat mund të shihen vetëm në mamografi dhe janë të dyshimta nga pikëpamja e kancerit të gjirit.

Biopsia nën drejtimin e MR

Hetimi me MR i gjirit përdoret shpesh tek gratë e diagnostikuara me kancer te gjirit për të zbuluar nëse ka apo jo një vatër tjetër para operacionit dhe për të skanuar gratë me rrezikshmëri të lartë.

Trajtimi planifikohet në mënyrë multidisiplinare

Specialistët e kirurgjisë së përgjithshme, radiologjisë, patologjisë, onkologjisë dhe radio-onkologjisë punojnë së bashku dhe në bashkëpunim, duke përdorur qasje multidisiplinare në planifikimin e trajtimit të kancerit të gjirit. Specialisti që vlerëson së pari pacientin është zakonisht kirurgu. Është gjithashtu e rëndësishme që psikologu dhe psikiatri të vlerësojnë pacientin para dhe pas trajtimit.

Në cilat situata kryhet operacioni?

Zgjedhja e parë për kancerin e gjirit të kapur në fazën e hershme është kirurgjia. Në metodën kirurgjikale, ose hiqet tumori nga indi i gjirit duke pastruar qartësisht edhe zonën përreth tij ose hiqet i gjithë gjiri. Po ashtu për të kuptuar nëse tumori është përhapur në sqetull apo jo, hiqen edhe disa gjëndra limfatike. Me kryerjen e ndërhyrjes kirurgjikale, së pari përcaktohet faza e sëmundjes dhe se dyti përcaktohen kërkesat shtesë për terapinë e pacientit (radioterapia, hormonoterapia, kimioterapia).

Sot, përmes zhvillimeve në trajtimin kirurgjikal dhe përmirësimeve në trajtimet shtesë, mund të arrihen rezultate të shkëlqyera në shumë paciente.

Kirurgjia mbrojtëse e gjirit

Pacientet me kancer të gjirit humbasin jetën për shkak të përsëritjes sistemike, ose me fjalë të tjera përhapjes (metastazës), dhe jo nga përsëritjet e tumorit në gji. Në këtë kontekst, në rastet e përshtatshme me një fokus tumori, në vend që të hiqet i gjithë gjiri preferohet të hiqet tumori së bashku me një pjesë të indeve, me anë të kirurgjisë mbrojtëse të gjirit. Në operacionin mbrojtës të gjirit, indet e tumorit hiqen së bashku me indet normale të gjirit rreth 1-2 cm përreth tumorit (prerje e madhe, tumorektomia, lumpektomia).

Teknika të tjera të bazuara në heqjet e pjesëve më të mëdha të këtij rajoni në gji quhen “quadrantektomi” ose “mastektomi parciale”.

Ndërsa për sa i përket masave që mendohen si jo të palpueshme dhe malinje, që janë të shënuara me tel përmes mamografisë ose echos, pas heqjes me teknikë të udhëhequr nga teli ose me teknikë ROLL (Radionuclide-Guiding Occult Lesion) ato filmohen dhe kontrollohen nëse janë hequr apo jo.

Operacionet në të cilat hiqet i gjithë gjiri (mastektomia)

Mastektomia është një metodë e aplikuar në situatat kur kirurgjia mbrojtëse e gjirit nuk është e përshtatshme. Ndërsa ishte e zakonshme në të kaluarën, sot mastektomia preferohet për pacientet me tumor të papërshtatshëm për kirurgjinë mbrojtëse të gjirit, me një diametër të madh dhe / ose që kanë një shpërndarje të përhapur në gji (tumore shumë fokale). Përsëri, sipas situatës së pacientes në këtë rast mund të konsiderohet mastektomia radikale e modifikuar, ose me fjalë të tjera heqja e tërë gjirit dhe e një pjese të madhe të gjëndrave limfatike aksilare. Për shkak të heqjes së një pjese të madhe të gjëndrave limfatike aksilare, disa ankesa si ënjtje në krah, mpirje, ndjesi si shpimi gjilpërash mund të hasen te disa paciente.

Ndërhyrja kirurgjikale për të vlerësuar gjëndrat limfatike aksilare

Kanceri i gjirit përhapet kryesisht në gjëndrat limfatike aksilare. Në të kaluarën, preferohej heqja e të gjitha gjëndrave limfatike aksilare për të zbuluar stadin e sëmundjes, për të përcaktuar përfshirjen e gjëndrave limfatike aksilare dhe për të siguruar kontrollin lokal (diseksioni aksilar). Por, për shkak të ankesave nga efektet anësore si ënjtje në krahë (limfedema), kufizimi dhe deformimi i shpatullës, humbja e fuqisë dhe mpirja në krah, studiuesit u përqendruan në ndjekjen e një metode tjetër. Vitet e fundit, “teknika e biopsisë së gjëndrës limfatike sentinel”, një metodë e heqjes së gjëndrave limfatike me më tepër rrezik, u përmirësua për shkak të aftësisë për të gjetur qeliza të vetme të tumorit.

Si kryhet teknika e biopsisë së gjëndrave limfatike sentinel?

Në këtë teknikë, përpara operacionit në gjirin me tumor injektohet një substancë radioaktive si 99mTc. Gjëndra ose gjëndrat limfatike (gjëndra limfatike sentinel) hiqen nga një detektor i substancës radioaktive ose nga një mjet numërues i quajtur sonda gama, pas limfoskintigrafisë. Ato monitorohen ose pasditen e një dite para operacionit ose në mëngjesin e ditës së operacionit dhe dërgohen në patologji për t’u analizuar gjatë operacionit. Gjithashtu gjatë operacionit në gjirin me tumor mund të aplikohet një injeksion me ngjyrë blu. Në këtë rast, gjëndrat limfatike me ngjyrë blu mund të hiqen si gjëndra limfatike sentinel, duke gjetur kanalin limfatik me ngjyrë blu. Pastaj gjatë operacionit ato dërgohen në patologji. Nëse gjëndra limfatike sentinel është e përfshirë, do të hiqen të gjitha gjëndrat limfatike aksilare. Nëse gjatë operacionit ajo rezulton negative, lihet ashtu siç është. Kështu, efektet anësore si edema limfatike, kufizimi i lëvizjes së shpatullës ose mpirja në krah hasen në më pak paciente krahasuar me biopsinë e thjeshtë të gjëndrave limfatike sentinel. Këto gjëndra limfatike sentinel trajtohen nga procese të veçanta dhe seksionet e pacienteve negativ i nënshtrohen ngjyrosjeve të veçanta. Kështu, nëse përcaktohet përfshirje minimale në gjëndrat limfatike, pacientja duhet të operohet për herë të dytë ashtu siç kërkohet dhe duhet të kryhet diseksion aksilar plotësues, me fjalë të tjera, të hiqen të gjitha gjëndrat limfatike.

Restaurimi i gjirit (Rindërtimi i gjirit)

Restaurimi i gjirit kryhet për të rikthyer formën natyrale të gjirit pas kancerit. Në këtë kontekst, restaurimi i gjirit nuk është një operacion kozmetik, por një restaurim (rikonstruksion), me fjalë të tjera, duhet parë si zëvendësim i një gjymtyre të humbur për shkak të sëmundjes. Përmes përmirësimeve të reja në shkencën mjekësore, kirurgët tani mund të gjenerojnë një gji si të ishte i vërtetë. Specialistët e kirurgjisë plastike dhe rikonstruktive janë gjithashtu pjesë e ekipit të trajtimit të kancerit të gjirit. Këta specialistë kryejnë operacione për të shndërruar gjirin në mënyrë sa më natyrale, nëse kërkohet.

Cilat janë përfitimet e rindërtimit të gjirit?

Në aspektin psikologjik, humbja e gjirit ndikon shumë negativisht tek gratë. Rezultati i një operacioni për rindërtimin e gjirit mund të jetë si një jetë e re për shumicën e pacienteve. Jeta seksuale dhe familjare e këtyre pacienteve bëhet më e mirë. Për më tepër, një gjendje shpirtërore më e fortë mund t’i ndihmojë pacientet të përballen me sëmundjen.

Cilat janë etapat në rindërtimin e gjirit?

Rindërtimi i gjirit ka 3 faza themelore. Këto janë gjenerimi i indeve të gjirit, rindërtimi i thithës dhe areolës dhe krijimi i simetrisë së gjinjve.

I.Rigjenerimi i indit të gjirit

Rigjenerimi i gjirit të hequr mund të bëhet në dy mënyra:

 • Protezat e gjirit,
 • Indi i vetë pacientes (ind autogjen).

Shumë faktorë si shëndeti i përgjithshëm i pacientes, mosha, veçoritë e trupit, karakteristikat e operacionit të mastektomisë, fakti nëse është bërë radioterapi apo jo, statusi i gjirit tjetër, preferencat e pacientes, përvoja kirurgjikale dhe aftësitë e kirurgut plastikë luajnë një rol në zgjedhjen e metodës së operacionit dhe në kohën e rindërtimit.

1.Protezat e gjirit

Protezat e gjirit janë dy llojesh: të mbushura me xhel ose të mbushura me serum fiziologjik (ujë të kripur). Në të dy llojet e protezave sipërfaqja e jashtme përbëhet nga një mur silikoni. Sipas statusit të pacientit, rindërtimi mund të bëhet duke vendosur protezën drejtpërdrejt, ose me ndihmën e një baloni të quajtur “zgjerues i indeve”. Në fillim ai vendoset për të zgjeruar indet e buta në murin e gjoksit; me pas ai hiqet në mënyrë që proteza e përhershme e gjirit të mund të vendoset në vend. Kjo metodë preferohet posaçërisht në rikonstruksionet e vona.

2.Rindërtimi i gjirit nga indet e vetë pacientes (indet autogjene).

Rindërtimet e gjirit nga indet autogjene janë më komplekse dhe kërkojnë operacione kirurgjikale nga specialistë me përvojë.

Mikrokirurgjia

Lëkura dhe indi i dhjamit nën lëkurë ndahet plotësisht nga rajoni i barkut, dorsumit ose i këllkut ku ato lidhen me venat ushqyese. Për të kryer këtë operacion, kirurgu plastik duhet të ketë përvojë në mikrokirurgji pasi qepja e venave të holla është e mundur vetëm nën mikroskop.

 II.Rindërtimi i thithës dhe areolës

Ndonjëherë, për të marrë një imazh natyral të gjirit mund të nevojiten disa operacione. Operacioni i parë, për të rigjeneruar indet është më i vështiri. Operacionet sekondare si rigjenerimi i thithës dhe i areolës (zona përreth thithës) janë më të lehta dhe bëhen duke përdorur anestezi lokale. Thitha bëhet nga indet e marra nga zona. Lëkura e marrë nga thitha tjetër ose nga ija mund të përdoret për të mbuluar areolën.


Related News & Articles

4 ZHVILLIMET E REJA PËR TRAJTIMIN E KANCERIT TË GJIRIT
4 ZHVILLIMET E REJA PËR TRAJTIMIN E KANCERIT TË GJIRIT

Kanceri i gjirit, i cili është lloji më i zakonshëm i kancerit që haset tek gratë si në vendin tonë dhe në pjesën tjetër të botës, haset në një nga çdo 8 gra. Ndërsa shkalla e incidencës së kancerit të gjirit është më e lartë për gratë mbi moshën 40 vjeç, sëmundja haset më shpesh […] Read More
TEKNIKAT E REJA KIRURGJIKALE NE TRAJTIMIN E KANCERIT TE GJIRIT.
TEKNIKAT E REJA KIRURGJIKALE NE TRAJTIMIN E KANCERIT TE GJIRIT.

Prof.Dr.Cihan Uras, Shef i Institutit Të Kërkimeve Shkencore në Trjajtimin e kancerit te gjirit ne Spitalin Acibadem na informon rreth rëndësisë së diagnostikimit të hershëm të kancerit të gjirit. Prof.Cihan Uras na informon më gjeresisht rreth terapive më të fundit dhe kirurgjisë estetike në mastektomi. Metodat baze radiografike në diagnositikim e kancerit të gjirit dhe […] Read More
×
Search