Mridian – Viewray

Mridian – Viewray

MRIdian® Linac është pajisja e parë në botë për trajtime me radioterapi, me një MRI të integruar brenda saj, për orientim nga imazhi. Kjo pajisje mund të sigurojë imazhe të vazhdueshme dhe në kohë reale para dhe gjatë trajtimit.

Çfarë është Viewray?

MRIDian® është sistemi i parë në botë i terapisë së rrezatimit të orientuar nga MRI, i cili njëkohësisht mund të ekzaminojë dhe trajtojë pacientët me kancer. Është një zgjidhje radioterapie që integron një Linac me teknologjinë MRI në një dizajn kompakt, së bashku me programin për të lokalizuar, synuar dhe ndjekur pozicionin dhe formën e tumoreve ndërkohë që aplikohet rrezatimi.

Procesi i Viewray

Pacienti vendoset në tryezë si në rastet e radioterapisë së zakonshme. Për indet e synuara kryhet MRI. Me ndihmën e MRI mund të zbulohen dhe ekzaminohen qartë zona e tumorit dhe indet rrethuese të shëndetshëm. Nëse indet e synuara dhe indet përreth tij rrezatohen me dozë të saktë, atëherë fillon trajtimi. Ekzaminimi imazherik në kohë reale ndihmon mjekët të kontrollojnë procesin e trajtimit gjatë rrezatimit. Në rast të zbulimit të një lëvizje klinike të rëndësishme të objektivit ose të indeve të shëndetshme, mjekët rishikojnë objektivin dhe strukturat kritike të pacientit dhe ri-planifikojnë trajtimin e ri, ndërkohë që pacientët janë në shtratin e trajtimit.

Cilat janë ndryshimet midis MRIdian Linac dhe trajtimeve të zakonshme të bazuara në Linac?

 • Sistemi i integruar i MRI siguron ekzaminim imazherik të vazhdueshëm dhe në kohë reale
 • Ekzaminim preciz të indeve të buta
 • Më pak rrezatim përreth indeve të shëndetshëm
 • Planifikim të shpejtë online të trajtimit të përshtatur
 • Mundëson rrezatim me dozë të lartë dhe preciz
 • Më pak seanca trajtimi
 • Shmangie të shënjuesve invazive të kushtueshëm dhe të zgjeruesve të indeve

Cilat janë avantazhet e Viewray?

Viewray është teknologjia më e re që kombinon Linac dhe MRI në një pajisje të vetme. Përparësitë e trajtimit me Viewray janë si më poshtë:

 • Përmirëson shikueshmërinë e tumorit dhe shtrirjen e pacientit
 • Gjurmon tumoret dhe menaxhon lëvizjet e tumorit dhe të organeve normale
 • Ofron planifikim të radio terapisë në kohë reale dhe të përshtatur sipas planifikimit
 • Regjistron me saktësi dozën e rrezatimit të dhënë
 • Mundëson ekzaminim të vazhdueshëm dhe në kohë reale të indeve gjatë trajtimit
 • Siguron regjistrimin e videove gjatë trajtimit dhe mundëson vrojtimin e gjithë procesit dhe progresit të trajtimit

Cilat sëmundje mund të trajtohen me Viewray?

Gjiri, Gjëndrat Limfatike Periaortike, Mushkëritë, Veshkat, Fshikëza e urinës, Gjëndrat Limfatike Pelvike, Koka / Qafa, Kanalet e rrugëve biliare, Stomaku, Qafa e mitrës, Gjëndra mbiveshkore, Orbita, Kocka, Shpretka, Gjinekologji Pelvisi, Toraksi, Harku i Aortës, Pankreasi, Zemra, Prostata, Mezenteri, Abdomen (indet e buta), Gjëndrat Limfatike të Qafës, Rektumi, Gjëndra Parotide, Pelvisi, Shtylla Kurrizore, Ezofagu, Tiroidja, Zorra e trashë, Mëlçia, Ekstremitetet, Gjëndrat Limfatike Mediastinale, Pelvisi, Indet e buta të Pelvisit, Superklavia, Truri, Mitra, Fianku, Fshikëza e tëmthit, Gjëndrat Limfatike Linguale, Nasofarinksi, Vezoret, Brinja, Timusi.

×
Search