Amina Halilic – Heart Care – Bosnia
Amina Halilic – Heart Care – Bosnia

Wasn’t able to be treated in Switzerland but was cured in Turkey Robotic surgery, in Turkey, used to treat 16 year old girl from Bosnia Herzegovina, with heart valve troubles. With a heart valve condition, 16 year old Amina Halilic from Bosnia Herzegovina, was first taken to Switzerland by her parents. Here, she was told […]
Dr.Sci.Edin Kolgeci – Kosovo
Dr.Sci.Edin Kolgeci – Kosovo

Dear mrs.Bengu, I am writing to express my sincerest gratitude and appreciation for the members of your staff who cared for us during our recent stay at your institution-Acibadem Hospital-Maslak. I had no doubt about your profesionalism and quality services but I experienced and I was surprised for good with your organization, management and hospitality. […]
Saimir Kurti – Ortopedika – Albania
Saimir Kurti – Ortopedika – Albania

Tema: Letër falenderimi Adresa: Spitali Acibadem Ankara 630 Rr.6 Oran Cankaya 06450 Ankara Drejtorisë së Përgjithshme të Spitalit Acibadem Ankara ANKARA I nderuar Drejtor i përgjithshëm, Për shkak të një problem që bashkëshortja ime kishte në këmbë, jemi duke u trajtuar në Departamentin e Ortopedisë në spitalin tuaj. Dëshiroj të theksoj se jemi shumë të […]
×
Search