Pyetjet më të shpeshta

///Pyetjet më të shpeshta
Pyetjet më të shpeshta 2017-10-03T10:08:33+00:00

Çfarë duhet ditur rreth transplantimit

Kërkesat mjekësore dhe sociale për transplantim të veshkës – hospitalizimin e pacientit

Pacientët të cilët duan të aplikojnë në Qendrën e Grupeve Spitalore të transplantit Acıbadem me kërkesat për transplantim të veshkave është e nevojshme bëjnë një ekzaminim të nefrologjisë dhe analizat e listuara më poshtë për diagnostikimin e insufiçencës kronike renale. Nëse pacienti nuk e posedon këtë diagnozë apo është në dyshime, atij do t’i bëhen analizat e nevojshme paraprake dhe ekzaminimi i nefrologjisë në qendrën tonë për vlerësimin e kërkesës së pacientit.
Këto analiza nuk përfshihen në çmimin e paketës për transplantimin e veshkës.

Nëse pacienti e ka kryer tashmë këtë diagnozë në vendin e tij dhe është i sigurtë në lidhje me vendimin e tij, ai mund të aplikojë për transplantim. Të gjitha analizat dhe shpenzimet mbulohen në çmimin e paketës cituar për transplantim.

Analizat paraprake të nevojshme për diagnozën:
Analiza e plotë e urinës

 • Albumine
 • Kalciumi
 • Kreatininë
 • Pastrimi i kreatininës
 • Fosfori, inorganike
 • Kaliumi
 • Proteinave, Urinës (24-orë)
 • Natriumi (Na)
 • Aspartate Aminotransferaza
 • Alanine Aminotransferazë
 • Gjakut, Urea, azotit (BUN)
 • Gjaku total, Hemogram Automatik (Paneli gjerë)
 • Parathormone (PTH), Intakt
 • USG, sistemi urinar

Kërkesat për t’u bërë një donator i gjallë për pacientët

Kërkesat për t’u bërë një donator i gjallë për pacientët të cilët vijnë nga jashtë dhe duan të shfrytëzojnë transplantim të veshkës apo pankreasit ofrohen në qendrën Acıbadem.
1. Grupet e gjakut të marrësit dhe donatorët duhet të jetë kompatibël. Kërkesat e kompatibilitetit të grupit të gjakut janë si më poshtë:

 

MARRËSI             DHËNËSI

A                            A ose 0

B                             B ose 0

AB                          A, B, AB, 0 (Të gjitha grupet e gjakut mund të dhurojnë)

0                             0 (vetëm, grupi 0 mund të dhurojë)

Faktori RH nuk ka rëndësi. Të dyja (-) dhe (+) mund të dhurojë për njëri-tjetrin.

Pacienti pa pajtueshmërinë e grupit të gjakut mund të referohen në listën kryq për transplantim. Megjithatë, ky shërbim është në dispozicion vetëm për shtetasit turq.

 

 1. Kandidati për donator veshke duhet të jetë një i afërm i pacientit apo bashkëshorti i tij/saj deri në shkallën e katërt

Të afërmit e shkallës së parë: Nëna, babai,fëmija
Të afërmit e shkallës së dytë: Vëllai, gjyshi, gjyshja, nipi
Të afërmit e shkallës së tretë: Daja, tezja, halla, xhaxhai, kushërinjtë (fëmijët e vëllazërisë)
Të afërmit e shkallës së katërt: Fëmijët e të afërmve të shkallës së tretë.

Të afërmit e bashkëshortit të personit renditen në të njëjtën mënyrë.

 

 1. Kandidati për donator veshkash duhet të jetë 18 vjeç ose më i madh dhe mendërisht i balancuar

 

 1. Nëse kandidati donator ka njohur problem shëndetësore ose ndonjë problem në peshë, ai duhet të kontaktojë qendrën me telefon përpara vizitës së tij
 2. Kush nuk mund të jetë donator i veshkave?
 • Fëmijët nën 18 vjeç , personat me diabetes mellitus dhe pacientët me hipertension (dëshmuar në rrugë mjekësore)
 • Ata me gurë në veshka të përsëritura
 • Ata me sëmundje të veshkave
 • Pacientë me Kancer (me përjashtim të kancerit të lëkurës dhe disa tumoreve CNS)

Anëtarët e ngushtë të familjes siç janë vëllezërit, motrat, prindërit apo fëmijët janë zgjedhja e parë në mesin e donatorëve të jetesës për të rritur shanset e pajtueshmërisë së gjakut dhe indeve. Fëmijët nën moshën 18 vjeç nuk mund të dhurojnë organet ligjërisht në Turqi, qoftë edhe për anëtarët e familjes. Dhurimi organeve nga një person i gjallë është një dhuratë vullnetare dhe nuk mund të detyrohet apo paguhet për të.

Pacientët ndërkombëtarë mund të marrin transplant nga donatorët që jetojnë. Në mënyrë që të mirret në konsiderim donacion transplanti i gjallë, individët duhet të aplikojnë pranë autoriteteve ligjore në vendet e tyre dhe të sigurojë dokumentacionin zyrtar që dëshmon se donatori dhe marrësi i synuar janë të lidhur deri në shkallën e 4 ose më afër (pra, prindërit dhe fëmijët janë të afërmit e shkallës së parë; vëllezërit e motrat, fëmijët e fëmijëve dhe gjyshërit janë të afërmit të shkallës së dytë; xhaxhallarët, hallat dhe kushërinjtë janë të afërmit e shkallës së tretë dhe bijtë e të afërmve të shkallës së e tretë janë konsideruar të afërmit e shkallës së katërt. Këto marrëdhënie mund të vendosen nëpërmjet gjakut apo martesave.) Dokumentet e lartpërmendura duhet të dorëzohen pranë organit koordinator për vlerësim dhe të paraqiten tek Komiteti Lokal i Etikës.
Më shumë informata në lidhje me procesin mund të merren nga koordinatorët tanë të organit.