Onkologjia Mjekësore

Onkologjia Mjekësore 2017-10-03T10:08:34+00:00

Kimioterapia

Onkologjia mjekësore mbulon jo vetëm trajtimin e pacientëve me kancer, por edhe mbrojtjen nga kanceri, skenim të kancerit dhe aplikimet e hershme diagnostike. Me fjalë të tjera, çdo fazë e kancerit është një çështje e onkologjisë mjekësore. Për më tepër, në diagnozën dhe trajtimin e kancerit ka një bashkëpunim në mes të fushave të ndryshme të tilla si kirurgjisë dhe radiologjisë.

Qasja ndaj pacientëve është planifikuar si një multidisiplinë në përputhje me të dhënat shkencore. Trajtimi kryhet me anë të ilaçeve në rrugë intravenoze ose me gojë. Megjithatë, kjo praktikë ndryshon në varësi të llojit të kancerit. Ndryshimet e planifikimit të trajtimit dallojnë në bazë të llojit qelizave të kancerit, organin ku së pari shfaqet dhe zonat në të cilat ajo është përhapur. Trajtimi kryhet si një trajtim ndihmës për të zvogëluar rrezikun e përsëritjes së çrregullimeve, si një trajtim neo-adjutant për të vënë  pjesën më e madhe në dispozicion për funksionimin ose për të mbrojtur organet, ose si një trajtim paliativ që të zgjasë jetën gjatë çrregullimeve në fazat e mëvonshme dhe për të rritur cilësinë e jetës. Trajtimi mund të kryhet individualisht ose në kombinim me terapi të tjera.

Metodat e përdorura në zbatimin e onkologjisë mjekësore

 • Kimioterapia (Terapia mjekësore):
  Kimioterapia synon të shkatërrojë qelizat kanceroze që rriten në mënyrë të pakontrolluar për shkak të ndryshimeve në strukturat e tyre. Në shumicën e rasteve, qëllimi është për të vrarë qelizat kanceroze duke administruar medikamente disa anë të mekanizmave të ndryshëm. Zhvillimet më të fundit në këtë fushë janë të monitoruara me trajtime efektive që aplikohen në qendrat onkologjike të spitalit Acıbadem të cilat janë në përputhje me standardet botërore.
 • Terapia hormonale:
  Ilaçet hormonale përdoren në trajtimin e tumorëve që janë të ndjeshme ndaj hormoneve të tillë si kanceri i prostatës dhe gjirit. Medikamentet në përgjithësi administrohen me gojë. Një tjetër metodë e aplikimit është edhe injeksioni.
 • Imunoterapia (Trajtimi i sistemit imunitar):
  Substancat e natyrshme që prodhon sistemi imunitar përdoren për të identifikuar dhe vrarë qelizat kanceroze duke e njoftuar sistemin imunitar të trupit.
 • Terapia biologjike e orientuar nga objektivi:
  Një nga zhvillimet më të rëndësishme të dekadës së fundit në trajtimin e kancerit ka qenë zhvillimi i terapive efektive biologjike me sa më pak efekte anësore të cilat identifikojnë substancat të cilat janë të pranishme në qelizat kanceroze e jo në qelizat normale. Këto terapi të orientuara nga objektivi janë zbatuar me sukses në shumë lloje të kancerit veçanërisht në kancerin e gjirit, kancerin e zorrëve dhe kancerin e veshkave.