Metodat 2017-10-03T10:08:34+00:00

Trajtimi-Kancerit-Metodat.fw

Grupi i Spitaleve Acıbadem vazhdon të u mundësojë pacientave me kancer shërbimin më të mirë të mundshëm të mbështetur edhe nga investimet e mëdha në pajisjet më bashkëkohore.
Këto investime në teknologji synojnë diagnostifikimin më të hershëm dhe trajtimin e kancerit bashkë me ekipin tonë të specializuar të onkologëve.

  • Shërbimi në standardet botërore në trajtimin e kancerit me profesionistë me përvojë dhe teknologji të përparuar
  • Hapi i parë drejt metodave të trajtimit të saktë radiologjik diagnostik për kancerin

Diagnoza e saktë radiologjike është një pjesë thelbësore për të vendosur mënyren e kryerjes së trajtimit. Teknikat moderne dhe teknologjitë e përparuara kanë një rëndësi të madhe gjatë kryerjes së diagnozave radiologjike ashtu si edhe stafi me përvojë.

  • Qasje multidiciplinare për zgjidhje efektive në trajtimin e kancerit
  • Këshillat e tumorit “një platformë për mbledhjen e specialistë të ndryshëm për trajtimin e kancerit”

Shkalla e suksesit në trajtimin e kancerit është përmirësuar nga Këshillet që përbëhen nga specialistë të departamentit që merren me trajtimin e pacientëve me kancer.