MR 3 TESLA

MR 3 TESLA 2017-10-03T10:08:34+00:00

MR-Tesla-3

MR Intraoperative është një teknologji imazherike e cila përdoret vetëm në Spitalin Acıbadem në Kozyatagı, Turqi. Ajo lehtëson largimin e plotë të tumorit duke siguruar imazhet gjatë operacionit të trurit. Ajo kështu eliminon rrezikun e një operacioni të dytë që do të ishte i nevojshëm për shkak të mbetjeve të tumorit.

 Avantazhet e 3 Tesla MRI

 • Gjeneron informacion më të fuqishëm
  Pajisja MR Tesla – 3 gjeneron të dhëna të shpejta me rezolucion të lartë, gjatë dhe pas operacionit si dhe siguron mjekët me informacione më të besueshme se sa që mirren nga sistemet e tjera. Pajisja arrin këtë në sajë të fushës së fortë magnetike të saj. Duke gjeneruar një fushë magnetike dy herë më të fortë se fusha magnetike e pajisjes MR 1.5-Tesla e cila është përdorur më parë, MR Testa – 3 merr edhe më shumë sinjale nga indet.

 

 • Punon më shpejtë
  Pajisja MR Tesla-3 punon shumë më shpejtë se mjetet e tjera. Kjo është veçanërisht e rëndësishme gjatë operacioneve të trurit. Sistemi i lejon kirurgjisë për të marrë imazhe gjatë operacionit në momentin e kërkuar, pa zgjuar pacientin dhe pa mbylljen e zonës kirurgjikale. Në veçanti, ajo adreson shqetësimet kirurgjikale të cliat nuk mund të marrin informacion të saktë mbi madhësinë dhe drejtimin e tumorit, nëse kjo është në një vend të vështirë për t’u arritur. Shanset e suksesit të operacionit të përmirësuar si imazhet mund të vlerësohen gjatë operacionit.

 

 • Eliminon rrezikun e një operacioni të dytë
  Operacionet në të cilat nuk është përdorur MR Intraoperative mund të përballen me rreziqe të ndryshme. Në këto operacione mbetjet nuk mund të identifikohen për shkak të faktit se ato kanë të njëjtën ngjyrë si indet e trurit apo janë aq të vogla sa që nuk mund të shihen as me mikroskop. Kështu ka një probabilitet 30-40% të mbetjeve të mbetura në operacionet e tumorit të trurit. Pacienti mirret nën kujdes intensiv pas operacionit. Përcaktimi nëse janë apo nuk janë të pranishme mbetjet mund të idenfitikohet në bazë të imazheve të marra MR pas 24 orësh periudhë nën kujdesin intensiv. Në rast se ndonjë mbetje identifikohet në MR, zhvillohet një operacion i dytë.
  Prandaj, në sajë të funksionit të MR 3-Tesla intraoperative një operacion i dytë nuk është i nevojshëm pasi mbetjet identifikohen dhe hiqen plotësisht gjatë operacionit.

 

 • Probabiliteti zero i mbetjeve
  Në sajë të pajisjes MR 3-Tesla nuk ka asnjë shans të mbetjeve te ngelura në tru pas operacionit. Të gjitha mbetjet që mund të harrohen janë identifikohen perms imazheve të marra nga pajisja. Kështu kirurgu ka informata të besueshme kur është fjala për heqjen e këtyre mbetjeve. Një nga rezultatet më të këqija të lënjes së mbetjeve është se tumori mund të rritet përsëri nga këto mbetje. Tumori në rritje mund të kompromentojë cilësinë e jetës të pacientit apo edhe të kërcënojnë jetën e pacientit përsëri. Një tjetër rezultat i kënaqshëm i largimit të plotë të tumorit është vonesa e mëtejshme e përsëritjes se tumoreve malinje të trurit.

 

 •  Identifikim i saktë i zonës operimit

 

Operacioni eliminon efektet anësore