Shërbimet 2015-06-17T14:44:04+00:00

Mjekët e Qendrës së Mjekësisë Riprodhuese dhe Sterilitetit Acıbadem kanë marrë trajnime të specializuara dhe kanë bërë kërkime në qendrat botërore të njohura në Britaninë e Madhe dhe Gjermani. Stafi ynë klinik flet rrjedhshëm në shumë gjuhë duke përfshirë edhe gjuhën angleze, gjermane dhe arabe.

Mjekësia Riprodhuese dhe Qendrat e Sterilitetit Acıbadem kanë shërbyer mijëra çifte çdo vit me shërbime të ndryshme klinike dhe laboratorike.

Shërbime klinike:

 • Induksion ovulacioni
 • Hiperstimulacion të kontrolluar ovarian dhe inseminim intrauterine (IUI)
 • Kirurgji Steriliteti
 • Histerosalpingografi
 • Sonografi infuzioni saline
 • Laparoskopi diagnostike
 • Laparoskopi (kirurgji endometriozë, miomektomi, salpingektomi, adheziolizë, kirurgji kisti ovarian)
 • Histeroskopi (polipektomi, rezekcion septumi, miomektomi,detachment shkëputja e të adheionit intrauterine)

Shërbime laboratorike:

 • Mikroinjeksion
 • Injeksion Sperme Standard (IVF) dhe Intra- citoplazmik (ICSI)
 • Metodat mikromanipulacioni (vizim i asistuar, shikim embrioni përmes fragmenteve)
 • Kirurgji Steriliteti
 • Diagnoza gjenetike para transplantimit
 • Ko-kultura Endometriale
 • TESE-mikrodisseksion (Mikro-TESE)
 • Ngrirje Embrioni (edhe me metoda vitrifikacioni)
 • Spermiogram (analiza e spermës)
 • Analiza Morfologjike e Spermës (sipas kritereve Kruger)
 • Analiza të fragmenteve të ADN-së së spermës