Shërbimet e Kujdesit Kardiak

///Shërbimet e Kujdesit Kardiak
Shërbimet e Kujdesit Kardiak 2017-10-03T10:08:34+00:00

cardiac

 • Emboli Kardiovaskulare
  Testi i lodhjes
  Angiografia CT koronare
  Shintigrafi e perfuzionit të miokardit
  Tomografia e Emisionit Pozitron
  Angiografia koronare
  Stenta koronare dhe aplikime angioplastie tullumbace
  Bypass koronar
  Bypass koronar robotik
  Bypass koronar me prerje të vogël

 

 • Sëmundjet e valvulës kardiake
  Ekokardiografi
  Angiografia dhe kateterizimi
  Valvuloplastia Percutaneous
  Metoda kateterit dhe implantim i valvulës aortike (TAVI)
  Kirurgjia e valvulës robotike
  Kirurgjia e valvulës me prerje të vogël

 

 • Arritmitë
  Monitorimi Holter
  Studimi elektrofiziologjik diagnostik (EPS)
  Kateter Ablacioni
  Implantimi i përhershëm dhe Pacemaker i përkohshëm
  Implantim AICD
  Implantim stimuluesi kardiak me tre dhoma

 

 • Sëmundjet vaskulare të aortës
  Riparimi aneurizmit endovaskular (EVAR)
  Riparimi kraharorit aneurizmit endovaskular (TEVAR)
  Trajtimi hybrid
  Riparimi kirurgjikal
  TAVI

 

 • Embolitë periferike
  Ultratinguj Doppler
  Angiografi BT
  Rezonancë magnetike (MRI)
  Angiografi Heqje Digjitale (DSA)
  Aplikimi Stent në aortën karotide (CAS)
  Endarterektomi në aortën karotide (CEA)
  Bypass kirurgjikal periferik
  Bypass Endoluminal periferik

 

 • Variçet
  Lazer transdermal
  Skleroterapia
  Kirurgjia e variçeve
  Kirurgjisë endovenoze e variçeve
 • Kardiomiopatitë
  Trajtim intervencional (ablacion/amputim)
  Trajtim kirurgjinal

 

 • Sëmundjet kongjenitale të zemrës
  Kardiologji Pediatrike
  Kirurgjia Pediatrike e Zemrës
  Trajtimi i sëmundjeve të lindura të zemrës
  Trajtimi i sëmundjeve të lindura të zemrës me kateter

 

 • Rehabilitimi kardiak