Shëndeti Gjirit Diagnoza

///Shëndeti Gjirit Diagnoza
Shëndeti Gjirit Diagnoza 2017-10-03T10:08:34+00:00

trajtimi-kancerit-diagnoza

Zbulimi I hershëm i kancerit të gjirit

Pika më e rëndësishme në reduktimin e vdekjeve në varësi të kancerit të gjirit është roli aktiv i grave në diagnostikimin e hershme të kancerit të gjirit. Ekzistojnë tri metoda të skanimit duke përdorur në thelb;

1. Vetë-ekzaminimi i Gruas

2. Skanimi mamografisë

3. Ekzaminimi klinik i gjirit nga mjeku

Testet Imazherike

Metodat e hershme për përcaktimin të kancerit të gjirit: Mamografia

Marrje e imazhit me Mamografi, duke përdorur dozë të ulët të x-ray është metoda më themelore e për marrjen e imazhit të gjirit. Ajo mund të shpjegohet si një makinë x-ray që mund të marrë imazhin e gjirit. Qëllimi në hetimin e mamografisë është përcaktimi i kancerit të gjirit në fazat e hershme, sepse sa më herët të jetë përcaktuar kanceri i gjirit, aq më shumë terapia e saj mund të kryhet me sukses. Metoda për zbulimin e kancerit të gjirit në fazat sa më të hershme është mamografia në mesin e gjithë Imazherive dhe metodave diagnostike. Në ditët tona janë duke u përdorur teknika të ndryshme mamografie përfshirë atë klasike dhe atë dixhitale.

Mamografia dixhitale

Mamografia dixhitale është një metodë që po bëhet e rëndësishme dhe e domosdoshme në mënyrë të shpejtë në imazherinë e gjoksit. Dallimi nga mamografia klasike, sikurse në kamerat dixhitale, është se imazhi është marrë në mediat digjitale me një detektor. Ky imazh është zhvilluar posaçërisht për mammografitë nga radiologët e gjirit, është hetuar në ekranet që mund të përpunojnë imazhin dhe mund edhe të filmohen, nëse do të dëshirohet .

Imazhet me teknologji të lartë 3 dimensionale: TOMOSINTEZAT

Tomosintezat, të cilat mund të përcaktohen si mamografia 3-dimensionale janë një prej mundësive të reja dhe më të rëndësishme, e paraqitur nga teknologjia dixhitale. Aktualisht tomosintezat janë gjithashtu një aparat dixhital mamografie. Pajisja dhe stili  imazhit është shumë i ngjashëm me mamografinë.

Ultrasonografia

Ultrasonografia (US) është një metodë Imazherike e ofruar për të marrë imazhin nga valët zanore.

Ultrasonografia 4-Dimensionale

ABVS (Scanner volumetrik i Gjirit Automatik) zhvillimi më i ri teknologjik i Ultrasonografisë së gjirit është quajtur edhe si ultratingulli i gjirit automatik, ultratingull volumetrik i gjirit dhe Ultrasonografi 4-dimensionale.

Imazheri Resonance Magnetike (MR)

Rezonanca magnetike apo MR mund të përshkruhet thjesht si ‘imazheri teknike nga valët radiofrekuence në një mjedis fushe magnetike të fortë’. Nga teknika MR mund të merren rezultate shumë të suksesshme pa përfshirje të rrezatimit, veçanërisht në imazherinë e indeve të buta.

Metodat e Biopsisë

Biopsitë gjilpërëhalë

Kur konstatohen rezultate të dyshimta në gji, për të diagnostikuar është e nevojshme kryerja e biopsisë gjilpërë ose kryerja e çarjes së asaj zone me kirurgji. Sa për situatat kur gjetjet e dyshimta nuk janë të përcaktuara nga ekzaminimi me dorë, kryerja e biopsisë gjilpërë është miratuar nën drejtimin e metodave të imazherisë në klinikën radiologjike. Koha e përpunimit është në varësi të metodave të ndryshme dhe të vazhdueshme prej rreth 20-40 minuta.

Pas procesit, gjetjet janë duke u raportuar si dashamirës, ​​dyshimtë (atipike) ose malinje.

Metodat e Biopsisë kryer përmes gjilpërës

Biopsi aspirimi me gjilpërë të hollë (FNAB)

Kjo metodë zakonisht kryhet nën udhëzimet e US. Preferohet për të pastruar nga gjirin nga cistet dhe për biopsinë e nyjet limfatike axillary. Po ashtu me këtë mënyrë, biopsia mund të bëhet për gunga me përmasa shumë të vogla apo gunga të lokalizuara thellë në gji.

– Biopsia e Tru-cut (biopsi me gjilpërë prerëse)

Ky proces kryhen nga gjilpëra më të trasha (mm 3-4) dhe një pistoletë biopsie.

Biopsia vakum

Çfarë është ajo?

Biopsia vakum është një ndër metodat më të përparuara të biopsisë gjilpërë. Kjo metodë është zakonisht duke u përdorur për diagnozën e gjetjeve të cilat mund të shihen vetëm në mamografi dhe janë të dyshimta nga pikëpamja e kancerit të gjirit.

Biopsia nën drejtimin e MR

Çfarë është ajo?

Ekzaminimi MR i gjirit është duke u përdorur shpesh në gratë e përcaktuara me kancer të gjirit për të zbuluar nëse ka ndonjë tjetër fokus në gji apo jo para operacionit dhe për të scan-uar në gratë me rrezikshmëri të lartë..