Programet e Kontrollit Check-Up

///Programet e Kontrollit Check-Up
Programet e Kontrollit Check-Up 2017-10-03T10:08:33+00:00

Cili program Check – Up është i përshtatshëm për ju?

Acıbadem ofron programe standarde të Check – Up të cilat dallojnë në varësi të moshës dhe gjinisë. Programet gjithashtu përfshijnë stilin e jetës tuaj dhe shqyrtojnë tiparet personale dhe predispozicionin familjar. Të dhënat zbulojnë rreziqet shëndetësore me të cilat ju mund të përballeni dhe pastaj paraqiten në programin Check – Up i cili i merr në konsideratë këta faktorë. Kjo siguron parandalimin e zhvillimit të sëmundjeve të mundshme, ndërsa sëmundjet e vogla trajtohen përpara se të zhvillohet diçka më serioze.

Mosha standade është nën 40 dhe mbi 40 vjeç
Ahg standard Check Up
Ahg Check Up për femrat nën 40 vjeç
Check Up për meshkujt nën 40 vjeç
Ahg Check Up për femrat mes moshës 40 dhe 50 vjeçare
Ahg Check up për meshkujt mes moshës 40 dhe 50 vjeçare
Ahg Check Up gjithëpërfshirës për femrat mbi moshën 50 vjeçare
Ahg Check Up gjithëpërfshirës për meshkujt mbi moshën 50 vjeçare