Trajtimi Kirurgjikal

///Trajtimi Kirurgjikal
Trajtimi Kirurgjikal 2015-06-17T15:06:44+00:00

Trajtim multidiciplinar

Specialistët e kirurgjisë së përgjithshme, radiologjisë, patologjisë, onkologjisë mjekësore dhe onkologjisë së rrezatimit punojnë së bashku me një qasje multidisiplinare në planifikimin e trajtimit të kancerit të gjirit. Kryesisht specialisti që vlerëson pacientin së pari është kirurgu. Gjithashtu, është e rëndësishme që psikologu dhe psikiatri të bëjnë vlerësimin e pacientit para dhe pas trajtimit.

Në cilat situata aplikohet operacioni?

Zgjedhja e parë në kancerin e gjirit të diagnostifikuar në fazën e hershme është operacioni. Në metodën kirurgjikale tumori i kancerit hiqet ose nga indet e gjirit, si ind përreth tij apo duke hiqet i tërë gjiri. Gjithashtu për të kuptuar nëse tumori është përhapur apo jo deri në sqetull hiqen edhe disa nyje limfatike.
Duke kryer ndërhyrje kirurgjikale së pari zbulohet faza e sëmundjes dhe më pas përcaktohen kërkesat e pacientit për terapi shtesë (rrezatim, hormone, kimioterapi).

Sot mund të mirren rezultate të shkëlqyera në shumë prej pacientëve përmes zhvillimeve në trajtimin kirurgjikal dhe përmirësimeve në trajtimet shtesë.

Kirurgjia mbrojtëse e gjirit

Kohët e fundit heqja e indeve me tumor me metodën e kirurgjisë mbrojtëse të gjirit është duke u preferuar në vend të heqjes së plotë të gjirit në rastet e përshtatshme me fokusim të vetëm të tumorit. Indet me tumor hiqen me rreth 1-2 cm rreth indit të gjirit normal të tumorit në kirurgjinë mbrojtëse të gjirit (prerje të mëdha, tumorektomi, gunglumpektomi).

Teknika tjetër e bazuar në prerje të madhe të atij rajoni në gji quhet si “kuadrantektomi” ose “mastektomi e pjesshme“.

Gungat që mendohen si jo-të prekshme dhe malinje shënohen me tela nën drejtimin e mamografisë apo me ultratinguj, filmohen pas prerjes drejtuar nga teli apo teknikat ROLL (Lokalizime lezionesh okulte me drejtim radionukleid) dhe kontrollohen nëse ato janë hequr ose jo.

Operacionet në të cilën hiqet i tërë gjiri – Mastektomia

Mastektomia është një metodë aplikohet në situata kur kirurgjia mbrojtëse e gjirit nuk është e përshtatshme. Ndërsa në të kaluarën kjo ka qenë e zakonshme, sot mastektomia preferohet për pacientët me tumor të papërshtatshëm për kirurgjinë mbrojtëse të gjirit, me diametër të madh ose që është përhapur në gji (tumoret multi fokale). Përsëri, në bazë të gjendjes së pacientit mastektomia e modifikuar radikale, me fjalë të tjera heqja totale e gjoksit dhe një pjese të madhe të nyjeve limfatike axillary mund të diskutohet. Në këtë rast, për shkak të prerjes së pjesës më të madhe të nyjave limfatike ndihmëse në disa pacientë mund të shihen disa ankesa si ënjtje në krah, mpirje, ndjesi shpimi gjilpërash.

Ndërhyrjet kirurgjikale për të vlerësuar nyjet limfatike ndihmëse

Kanceri i gjirit zakonisht përhapet në nyjet limfatike ndihmëse. Në të kaluarën heqja totale e nyjeve limfatike ndihmëse preferohej për të zbuluar fazën e sëmundjes, për të përcaktuar përfshirjen në nyjet limfatike ndihmëse dhe për të siguruar kontrollin lokal. Por për shkak të këtij procesi, hulumtuesit kanalizuan në ndjekje të një metode që ka efekte anësore në ankesat e pacientëve, shpesh të tilla si ënjtje në krah (limfodema), kufizimin dhe deformim supi, forcë e ulët në krah dhe mpirje krahu. Në vitet e fundit preferohet më shumë “Teknika e biopsisë së nyjes limfatike Sentinel”.

Si kryhet Teknika e biopsisë së nyjes limfatike Sentinel?

Në këtë teknikë para operacionit injektohet një substancë radioaktive prej 99mTc në gji duke përfshirë tumorin. Aktivizimi i lartë i substancës radioaktive që ipet në nyje apo nyjet limfatike (nyjet limfatike Sentinel) hiqet me anë të një detektori substance radioaktive apo mjet njehsues, i quajtur gamma prob pas limfoshintigrafi duke u monitoruar ose pasdite, një ditë para operacionit ose në mëngjesin e ditës së operimit dhe të dërgohet në patologji për tu analizuar gjatë operacionit. Gjithashtu gjatë operacionit, në gji mund të bëhet injeksioni njollës blu. Në këtë rast, edhe nyja apo nyjet ngjyrë blu limfatike mund të hiqen si nyje limfatike sentinel duke gjetur dukte limfatike ngjyrë blu dhe dërgohen tek patologu gjatë operacionit me të njëjtën mënyrë. Nëse është përfshirë nyja limfatike sentinel hiqet e gjithë nyja limfatike ndihmëse. Në qoftë se rezulton negative gjatë operacionit, lihen siç janë dhe nyjet limfatike që janë të pastra nuk hiqen. Kështu, efektet anësore si edemë limfatike, kufizim në shpatull ose mpirje e krahut shihen shumë pak në pacientët bëjnë vetëm biopsinë e nyjes limfatike Sentinel. Këto nyje limfatike sentinel trajtohen nga proceset e veçanta dhe për më tepër, seksionet e pacientëve negative janë subjekt për njolla të ​​veçanta.

Rikonstruksioni i gjirit

Rikonstruksioni i gjirit kryhet për të rivendosur formën natyrore të gjirit të humbur për shkak të kancerit. Në këtë këndvështrim, restaurimi i gjirit nuk është vetëm një kirurgji kozmetike, por gjithashtu një operacion për të zëvendësuar një gjymtyrë të humbur për shkak të sëmundjes. Për shkak të zhvillimeve në shkencën mjekësore tani kirurgët mund të gjenerojnë gjirin si një gji natyror. Po ashtu në ekipin e trajtimit të kancerit të gjirit janë ka edhe specialistë të kirurgjisë plastike dhe rindërtimit. Këta specialistë kryejnë operacionet e transformimit të gjoksit, natyrisht nëse kërkohet.

Cilat janë përfitimet e rikonstruksiont të gjirit?

Humbja gjirit ka psikologjikisht ndikim negativ tek gratë. Këtu rezultati i operacioneve të kryera të rikonstruksiont të gjirit mund të jetë një fillim i ri i jetës për shumicën e pacientëve. Për më tepër, duke e bërë të fortë gjendjen shpirtërore të pacientëve rritet edhe vetëbesimi dhe vullneti për të luftuar me këtë sëmundje.

Cilat janë fazat e rikonstruksionit të gjirit?

Faktorë të shumtë si gjendja shëndetësore e përgjithshme e pacientit, mosha, karakteristikat trupore, karakteristika e operacionit të kryer të mastektomisë, nëse radioterapia është administruar ose jo, statusi i gjirit tjetër, preferencat e pacientit, përvoja kirurgjikale dhe aftësitë e kirurgut plastik luajnë rol në zgjedhjen e metodës së operimit dhe në kohën e rikonstruksionit.
Rikonstruksioni i gjirit ka 3 etapa. Aty përfshihet gjenerimi i indeve të gjirit, rikonstruksioni i kokave të gjinjëve dhe areola për të siguruar asimetri ndërmjet gjinjëve. 

  • Rigjenerimi i indeve të gjirit

Në përgjithësi rigjenerimi i gjirit mund të bëhet nga dy mënyra:

1 – Proteza e gjirit
Protezat e gjirit mund të jenë me mbushje me xhel ose mbushje me serum fiziologjik (me ujë me kripë). Të dyja tipet e protezave të sipërfaqes së jashtme përbëhen nga një mur silikoni. Sipas statusit të pacientit pasi rikonstruksioni mund të bëhet duke vendosur protezë direkte (në rikonstruksione të njëkohshme). Së pari vendoset tullumbacja e quajtur “shpërndarës i indeve” për të zgjeruar indet e buta në murin e gjoksit e pastaj duke hequr këtë tullumbace zëvendësohet proteza e përhershme e gjoksit. Kjo metodë preferohet në rikonstruksionet e kohëve të fundit. 

2 – Indet e veta të pacientit (indet autogjene)

Rikonstruksionet e gjirit nga indet autogjene janë më komplekse dhe kërkojnë përvojë në operacionet kirurgjikale. 

  • Mikrokirurgjia

Indet yndyrore të lëkurës dhe nënlëkurës ndahen plotësisht nga rajoni abdomenit, dorsumit ose këllkut lidhur me venat e tyre ushqyese me këtë metodë transplantimi të indeve të tipit të lirë në rikonstruksionn e gjirit dhe sigurohet të jetuarit e venave duke i qepur me venat e faqes së receptorit. Kirurgu plastik duhet të jetë me përvojë në drejtim të mikrokirurgji për këtë operacion. Qepja e venave të holla mes vete është e mundur vetëm nën mikroskop.

  • Rikonstruksioni i kokës së gjirit dhe areola

Ndonjëherë mund të jetë e nevojshme të bëhet më shumë se një operacion në mënyrë që gjiri të marrë një imazh sa më natyral. Operacioni i parë (procesi i rigjenerimit të indeve të gjirit) është më i vështiri. Sa për operacionet sekondare të rigjenerimit të kokës së gjirit dhe areolas (zona e errët rreth kokës së gjirit) janë më të lehta dhe këto procese bëhet nën anestezi lokale. Koka e gjirit krijohet nga indet në rajon. Pasi mund të bëhet tatuazh për zonën e errët përreth kokës së gjirit, mund të përdoren edhe lëkura e marrë nga koka e gjirit përballë dhe ija.