Shëndeti i Gjirit

//Shëndeti i Gjirit
Shëndeti i Gjirit 2017-10-03T10:08:33+00:00
breast-health

Cili është funksioni i gjinjve?

Gjirit përbëhet nga nyje të qumështit dhe tubat qe mbajnë qumështin e prodhuar për të dalë nga këto nyje dhe indet yndyrore te lidhura të cilat mbushin zonën intersticiale të tyre. Çdo gji krijohet në frontin e muskujve të gjoksit mbi brinjë. Thithka është qendra e zonës së lëkurës së errët të quajtur areola. Gjithashtu gjiri përmban kanalet limfatike që mbajnë lëng pangjyrë. Kanalet limfatike janë të hapura mbi nyjet limfatike të vogla e të rrumbullakëta. Grupet e nyjeve limfatike që i përkasin gjirit gjinden në afërsi të gjirit kryesor në sqetull, mbi kockat kulare dhe pranë kafazit të kraharorit (kockat e mbajtese). Nyjet limfatike mbajnë bakteriet, qelizat e kancerit dhe komponentët të tjere të dëmshme të gjetura në sistemin limfatike.

Përse Qendrat Shëndetësore të Gjirit Acıbadem?

 1. Qasje multidisiplinare

breast-health-mamoNë degët e Kirurgjisë së Kancerit të Gjirit, Kirurgjisë Plastike, Radioterapisë dhe Kimioterapisë mundësia e diagnostifikimit multidisiplinar dhe terapisë sigurohet për pacientët tanë me ekip e specialistë me përvojë në këtë fushë me përkrahjen e pajisjeve më të fundit teknologjike.

Përveç këtyre kujdesi multidisiplinor përfshinë shërbimet mbështetëse si menaxhimin e sëmundjes së kancerit të gjirit, të ushqyerit dhe këshillim gjenetik, programe mbështetëse psiko-sociale dhe terapi fizike të ofruar për pacientët me kancer të gjirit.

 1. Përdorimi i teknologjisë së lartë

Në Qendrat tona Shëndetësore të Gjirit diagnoza dhe terapia që nga fillimi ndiqen me programe të zbatuara me pajisjet e teknologjisë më të fundit (Mamografia 3 dimensionale me Tomosinteze, Ultrasonografia 4 dimensionale e Gjirit, Biopsi me vakum dhe biopsi nën drejtimin e MR).

 1. Zbulim i hershëm – diagnozë e saktë

Në Qendrat Shëndetësore të Gjirit në Acıbadem mundësia e zbulimit të hershëm dhe diagnostifikimit të saktë ofrohet nga qasja gjithëpërfshirëse dhe përdorimi i mjeteve më bashkëkohore.
Ne bëjmë diferencën me mamografi, tomosintezë, ultrasonografi 4 dimensionale, ekzaminime dhe shërbime skenimi për kancerin e gjirit tek të gjitha klinikat e spitalit tonë. Gjithashtu, për të mësuar rrezikun e kancerit të gjirit të grave që kanë rrezikshmëri të lartë të kontraktimit të kancerit të gjirit mundësia e zbulimit të hershëm minimizon mundësinë e kontraktraktimit të kancerit në të ardhmen nëpërmjet shërbimit të këshillimit të rregullt dhe të shqyrtimeve të veçanta.

 1. Specialistë dhe ekip me përvojë

breast-health-labEkipi ynë i specialistëve i përbërë nga kirurgë të gjirit, onkologjistë mjekësorë, kirurgë plastikë, onkologë të rrezatimit, radiologë, patologë dhe mjekë gjenetikë nga të gjitha specialitetet ofrojnë kujdes të plotë për pacientët në Qendrën Shëndetësore të Gjirit Acıbadem. Gjithashtu ofrohen këshilla mbi ushqyerjen, terapi fizike dhe program i plotë psikollogjik mbështetës për pacientët me kancer të gjirit.

 1. Kirurgjia mbrojtëse e gjirit

Kirurgjia onkoplastike dhe teknikat inovative rekonstruktive paraqiten nga kirurgët specialistë në fushën e gjirit.

 Sëmundjet e gjirit

breast-health-tumorGungat në gji:

 • Ciste (përmbajtja e lëngut)
 • Fibroadenoma
 • Fillodet

 Dëmtime të tjera të ngurta beninje:

 • Mbartës radialë dhe dëmtime komplekse të silerosanit, lipomet, hamartomet, nekrozat yndyrore, leiomiomat, tumoret te qelizave granulare, etj

 Cistet në gji

 • Tumoret Fibroadenoma
 • Fillodet e tumoreve
 • Intraduktimi i papilomes
 • Sëmundjet e skuqjes së gjirit (mastitët)