Trilogjia

//Trilogjia
Trilogjia 2017-10-03T10:08:33+00:00

Cyberknife-technology

Përshpejtuesi Linear (LINAC) përmban IGRT, IMRT dhe SRT / SRC të cilat janë tri metoda të veçanta të radioterapisë. Trilogjia përdoret për diagnostifikim, trajtim si dhe i ofron pacientëve avantazhe instrumentale. IGRT përdoret për radioterapi të orientuar nga imazheria, ndërsa IMRT përdoret për radioterapi me intensitet të moduluar. Në këtë mënyrë, doza e rrezatimit mund të rregullohet në nivelet ideale për çdo trajtim. Ndërsa tumoret u nënshtrohen dozave të larta, indet e shëndetshme nuk dëmtohen. Teknologjia SRT / SRC gjithashtu përdor rrezatime të sakta të cilat mund të godasin edhe tumoret më të vogla. Kjo bën të mundur që indet përreth ti nënshtrohen një rrezatimi më të pakët sesa tumori.