MRI e plotë e trupit

//MRI e plotë e trupit
MRI e plotë e trupit 2017-10-03T10:08:33+00:00

Cyberknife-technology

Rezonanca Magnetike (MR) është një nga procedurat më impresionuse të diagnostifikimit në mes të teknologjive më të zhvilluara të kohës për fotografime. Kjo metodë është e aftë të gjejë masat e tumorit në faza të hershme, kur simptomat dhe sëmundja ende nuk janë formuar.
Skenimet e pacientit i cili shtrihet në pajisjen mobile prodhohen në 30 minuta me rezolucion dhe kualitet të lartë duke përdorur skenimet paralele dhe duke kombinuar programe softwerike.