Flash CT

//Flash CT
Flash CT 2017-10-03T10:08:33+00:00

Cyberknife-technology

Flash CT është pajisja më e shpejtë në botë e cila emeton dozën më të ulët të radiacionit. Ajo përdoret kryesisht për skenime kardiake dhe të mushkërisë por gjithashtu gjen përdorim të madh në fotografimet e pjesëve të tjera të trupit. Flash CT mundëson tomografi të plotë trupore në vetëm 4 sekonda, angiografi kardiake në 0,25 sekonda dhe skenim të mushkërive në 0,6 sekonda duke mos pasur nevojë që pacienti të mbajë frymën. Kjo pajisje gjen përdorim posaqërisht tek pacientët që kanë pësuar trauma, pacientët pediatrikë si dhe tek pacientët obese për shkak të lirisë së lëvizjes gjatë skenimit.