3 Tesla MRI

//3 Tesla MRI
3 Tesla MRI 2017-10-03T10:08:33+00:00

Cyberknife-technology

3 Tesla MRI Intraoperative është një teknologji e avancuar e cila përdoret për prodhimin e fotografive të të gjithë trupit si dhe fotografive të shpejta gjatë operacioneve në tru. Kështu, kjo pajisje asiston mjekun duke iu mundësuar një ambient steril pa pasur nevojë të mbyllet plaga kirurgjike. Në këtë mënyrë kirurgu ka një ide më precize rreth madhësisë dhe lokacionit të tumorit edhe në vendet e vështira për tu arritur. Rreziku i largimit të pjesshëm të tumorit, dëmtim të pjesëve funksionale, operimi në vendin e gabuar eliminohen dhe operacioni kryhet me sukses duke mos pasur nevojë sërish për operacion.